Percussió

Fem un acostament a l’aprenentatge de l’instrument. L’objectiu que es persegueix és estimular el desenvolupament dels alumnes mitjançant una agrupació de “caixons”, millorant i enriquint la capacitat de concentració, l’atenció i la memorització, el ritme i el coneixement de l’instrument.
Formar part d’un grup de percussió del propi centre o actuar en festes de l’escola.
Activitat destinada als alumnes de 1r a 6è de Primària.
Els grups seran el més homogenis possible i amb un màxim de 6 alumnes.

Durada del curs: d’octubre a juny
Cobrament en dos terminis: octubre i febrer

GRUP DIES HORARI COST ANUAL INSCRIPCIÓ
Ed. Primària
(1r a 6è)
dimarts 16:30 a 17:30h 440€ Inscripcions del 12 al 25 de setembre de 2018
dijous 16:30 a 17:30h 440€
E.S.O. dimarts 16:30 a 17:30h 440€
dijous 16:30 a 17:30h 440€

 

NORMATIVA

  • Les places de cada activitat són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups ofertats. En cas de no arribar al grup mínim, no es realitzarà l’activitat i es retornarà l’import de la inscripció.

  • El pagament serà per domiciliació bancària, en els terminis indicats per a cada activitat.
  • En cas de baixa, s’haurà de comunicar per correu electrònic. Un cop iniciat el curs, no es reembossarà la quota abonada.