Pintura a l’oli

Ens proposem que els alumnes aprenguin a dominar el traç i a conèixer les seves possibilitats expressives, familiaritzant-se amb l’ús del llapis (dibuix lineal), el carbonet (superfícies, llums i ombres) i el pinzell (color).
L’últim exercici serà la reproducció en una tela d’un quadre d’un artista notable amb aquesta tècnica.
La Pintura a l’oli és una activitat destinada als alumnes de 5è i 6è de Primària.
Els grups seran d’un màxim de 10 alumnes.

Durada del curs: d’octubre a juny
Cobrament en dos terminis: octubre i febrer

GRUP NIVELL DIES HORARI COST ANUAL INSCRIPCIÓ
Ed. Primària
(5è i 6è)
INICIACIÓ dijous 12:30 a 13:30h 340€ Inscripcions del 12 al 25 de setembre de 2018
AVANÇAT dijous 13:30 a 14:30h 340€

 

NORMATIVA

  • Les places de cada activitat són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups ofertats. En cas de no arribar al grup mínim, no es realitzarà l’activitat i es retornarà l’import de la inscripció.

  • El pagament serà per domiciliació bancària, en els terminis indicats per a cada activitat.
  • En cas de baixa, s’haurà de comunicar per correu electrònic. Un cop iniciat el curs, no es reembossarà la quota abonada.