Sensibilització musical


Home » Activitats extraescolars » Activitats culturals » Sensibilització musical

Mitjançant jocs rítmics, psicomotrius i melòdics els nens aprenen i gaudeixen de la música.
Es practica música en grup, desenvolupant la capacitat auditiva, física, intel·lectual, psicològica i social de l’alumne.
La Sensibilització Musical és una activitat destinada als alumnes de P3 a P5.
Els grups seran de màxim 15 alumnes.

Durada del curs: d’octubre a juny
Cobrament en dos terminis: octubre i febrer

GRUP DIES HORARI COST ANUAL INSCRIPCIÓ
Ed. Infantil
(P3 a P5)
dilluns i dimecres 16:30 a 17:30h 440€ Inscripcions del 12 al 25 de setembre de 2018

 

NORMATIVA

  • Les places de cada activitat són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups ofertats. En cas de no arribar al grup mínim, no es realitzarà l’activitat i es retornarà l’import de la inscripció.

  • El pagament serà per domiciliació bancària, en els terminis indicats per a cada activitat.
  • En cas de baixa, s’haurà de comunicar per correu electrònic. Un cop iniciat el curs, no es reembossarà la quota abonada.