Sensibilització musical


Home » Activitats extraescolars » Activitats culturals » Sensibilització musical

Mitjançant jocs rítmics, psicomotrius i melòdics els nens/es aprenen i gaudeixen de la música.

Es practica música en grup, desenvolupant la capacitat auditiva, física, intel·lectual, psicològica i social de l’alumne. Activitat destinada a alumnes de P3 a P5.

Durada del curs: d’octubre a juny

GRUP DIES HORARI COST ANUAL INSCRIPCIÓ
Ed. Infantil
(P3 a P5)
dilluns 16:30 a 17:45h 450€ El termini d’inscripció ja s’ha tancat.

Per a qualsevol consulta sobre les nostres activitats podeu adreçar-vos al correu a.extraescolars@sagratcorsarria.com