Escacs

Volem transmetre als alumnes les moltes qualitats que comporta la seva pràctica: millora de les capacitats intel·lectuals, adquisició de valors i presa de decisions.
És una activitat destinada als alumnes de 1r a 6è de Primària i d’ESO.
Els grups seran per nivells amb un màxim de 12 alumnes.

Durada del curs: d’octubre a juny
Cobrament en dos terminis: octubre i febrer

GRUP NIVELL DIES HORARI COST ANUAL INSCRIPCIÓ
Ed. Primària
(1r a 6è)
INICIACIÓ divendres 12:30 a 13:30h 360€ Inscripcions del 12 al 25 de setembre de 2018
AVANÇAT divendres 13:30 a 14:30h 360€
E.S.O. dimecres 13:40 a 14:40h 360€

 

NORMATIVA

  • Les places de cada activitat són limitades i s’assignaran per estricte ordre d’inscripció fins a completar els grups ofertats. En cas de no arribar al grup mínim, no es realitzarà l’activitat i es retornarà l’import de la inscripció.

  • El pagament serà per domiciliació bancària, en els terminis indicats per a cada activitat.
  • En cas de baixa, s’haurà de comunicar per correu electrònic. Un cop iniciat el curs, no es reembossarà la quota abonada.